1 2 3

รับปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกรมศุลกากร

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกับหน่วยงานราชการต่างๆ  เราจึงเข้าใจกฎหมายกรมศุลกากรในภาคปฎิบัติเป็นอย่างดี  สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหาที่โรงงานต่างชาติประสบได้  หรือให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มโครงการฯเพื่อป้องกันปัญหาหลักๆ  สนใจเชิญติดต่อสอบถาม โทร 0896769004 LINE ID : JIRANNAN  : EMAIL : [email protected]