1 2 3

บริการ ให้คำปรึกษาด้าน ISO


ISO เป็นมาตราฐานทั่วไปของ ระบบการทำงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม  มีรายละเอียดด้านเป้าหมาย นโยบาย และวิธีการปฎิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และ THIRD PARTY อยู่มาก

เราจึงให้บริการด้านนี้  โดยผู้ชำนาญงาน ด้านการดำเนินการ ISO มากว่า 10 ปี สนใจโปรดติดต่อ 0896769004