1 2 3

บริการ ขอรับการส่งเสริม - พลังงานทดแทน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิประโยชน์ด้านการเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทน สำหรับผู้ผลิต ที่ใช้สิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  โครงการดังกล่าวนี้ สิ้นสุด ธันวาคม พ.ศ.2560  สนใจ ติดต่อ 089-676-9004